ถามแพทย์

 • ลูกอายุ 5 ขวบ ไม่สนใจเรื่องเรียน ถามอะไรไม่สนใจ ไม่ยอมเขียนหนังสือ ควรทำอย่างไร

 •  Pure2534
  สมาชิก

  ตอนนี้ลูกเล่นโทรศัพท์ติดหนักมากค่ะ ไม่สนใจเรื่องเรียน การบ้านไม่ยอมทำ เราถามอะไรก็จะไม่ค่อยสนใจ นอกจากตัวของลูกจะถามเราเอง พูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง จะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  Pure2534  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pure2534

  จากอาการดังกล่าวมานั้นอาจมีภาวะติดโทรศัพท์มือถือ หรือติดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในเด็กเล็ก หรืออาจมีภาวะสมาธิสั้นคือภาวะที่มักจะมีอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ

  จากอาการดังกล่าวมานั้น ก็ยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นมากถึงขั้นเป็นโรคหรือไม่ หากมีปัญหาเรื่องการเรียน หรือการเข้ากับเพื่อนร่วมด้วย ควรรีบพาไปตรวจเพิ่มเติมค่ะ

  เบื้องต้นอาจฝึกการควบคุมตนเองของเด็ก โดยพ่อแม่ควรจัดกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เวลาตื่นนอน เวลารับประทานอาหาร ทำการบ้าน หรือเข้านอน เพื่อฝึกให้มีวินัย ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่บ้าน ที่โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้กระตุ้นเด็กมากจนเกินไป เช่น ควรเก็บสิ่งของ ของเล่นต่างๆ ให้เข้าที่ พ้นจากสายตาเด็ก และหากลูกทำการบ้านหรือทำสิ่งที่ต้องทำไม่เสร็จ ก็ไม่ให้เข้าถึงโทรศัพท์มือถือเป็นต้น