ถามแพทย์

 • ลูกสาวโดนแมวข่วนเป็นรอย เคยฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน 6 เดือน ต้องไปฉีดอีกไหม แมวอายุไม่ถึงเดือน

 • ลูกสาวเคยฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน6เดือนค่ะควรไปฉีดอีกมั่ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ อุไรรัตน์ แม่นปืน

  การประเมินความเสี่ยงของติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

   1.       ประวัติการสัมผัส โดยหากผิวหนังผู้สัมผัสมีแผลหรือรอยถลอก แนะนำให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่า จะเป็นการฉีดกระตุ้นหรือฉีดให้ครบทั้งคอร์ส

   2.       ประวัติสัตว์ที่สัมผัส โดยสัตว์ที่สัมผัสเป็นสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดโรคพิษสุนัขบ้าประจำโดยครั้งสุดท้ายโดยสัตว์นั้นได้รับวัคซีนไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับเหตุในการถูกกัดหรือข่วนมีเหตุโน้มน้าวชัดเจน เช่น การทำร้าย การแกล้งสัตว์ เข้าใกล้สัตว์ที่หวงอาหาร หรือลูกอ่อน ยังไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ควรกักขังสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบฉีดวัคซีน

  อีกกรณีคือ สุนัขหรือแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ในระบบปิดไม่ได้สัมผัสสัตว์อื่น กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

  @จากที่คุณ เอุไรรัตน์ แม่นปืนเล่ามา หากบาดแผลเป็นลักษณะแผลเปิด ในแง่ของบาดแผลคิดว่ายังมีความเสี่ยงค่ะ ส่วนแมวที่ทำร้ายยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

  **ดังนั้นจึงแนะนำคุณ  อุไรรัตน์ แม่นปืน ว่า ควรพาลูกสาวไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาอีกทีนะคะ