ถามแพทย์

  • ลูกอายุ7เดือน ถ่ายวันละ 3-4 รอบ ผิดปกติหรือไม่

  •  Nakwan
    สมาชิก
    ลูกของดิฉันอายุ7เดือนถ่ายวันละ3-4รอบ ปกติไหมค่ะน้องไม่งอแงมีก้นแดงบาง
    สวัสดีค่ะ คุณ Nakwan @หากมีอาการท้องเสีย (ถ่ายมากกว่า 3ครั้งต่อวัน) ร่วมกับอาการต่างๆ เช่น อุจจาระมีมูก หรือมูกเลือด มีไข้ หายใจเร็ว ไม่ยอมทาน ซึมลง ถ่ายเป็นน้ำ เป็นต้น ควรพาลูกไปพบแพทย์นะคะ @แต่หากไม่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถรอดูอาการก่อนได้ค่ะ ระหว่างนี้ แนะนำให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ทำความสะอาดของเล่นหรือของใช้ที่ลูกที่โอกาสหยิบเข้าปาก เพื่อลดโอกาสการได้รับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ