ถามแพทย์

 • ลูกชายอายุ 9 ขวบ ชอบเล่นมือคนเดียว สมมติมือคือตัวละคร ในเวลาที่ว่างๆ

 •  Aom Wanpen Mongphet
  สมาชิก

  ลูกชายอายุ 9 ขวบ ชอบเล่นมือคนเดียว สมมติมือคือตัวละคร ในเวลาที่ว่างๆ จะเล่นคนเดียว หมุนตัว เดินไปเรื่อยๆ พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมเด็กออทิสติกไหมคะ

  Aom Wanpen Mongphet  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ในเด็ก 9 ขวบปกติแล้วจะเริ่มที่จะเข้าสังคม สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ค่อนข้างมากแล้ว บางคนอาจมีเพื่อนสนิท เริ่มมีกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนโดยที่คุณแม่กังวลน่าจะเป็นเรื่องที่บุตรชอบเล่นคนเดียว ว่าจะเข้าข่ายกลุ่มโรคออทิสติกหรือไม่

  กลุ่มอาการออทิสติก เป็น ภาวะที่ระบบประสาททำงานผิดปกติ ผู้ที่เป็นออทิสติกจะมีความสามารถเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม พัฒนาการทางภาษา และทักษะการสื่อสารด้อยกว่าคนปกติ อาการที่พบได้เช่น ไม่สังสรรค์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้อื่น ไม่เล่นหรือแบ่งปันของเล่นกับเด็กอื่น รวมทั้งไม่รู้วิธีเล่นกับผู้อื่น ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่คุยด้วย ขาดการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนรอบข้าง

  แต่อย่างไรก็ตามเป็นกลุ่มอาการที่มีความซับซ้อน ควรได้รับการตรวจประเมินและวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเบื้องต้น สามารถพาไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจประเมินพัฒนาการและอาการผิดปกติดูก่อนว่าจำเป็นต้องส่งพบแพทย์เฉพาะทางด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่

  ในขณะนี้ พยายามหากิจกรรมที่ชอบให้บุตรทำ ใช้เวลากับบุตร ฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เอง สอนให้เด็กรู้จักแยกแยะสีหน้าอารมณ์ในแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้คนมากขึ้น เป็นต้น