ถามแพทย์

 • ลูกคนแรกเป็นเพดานโหว่ ลูกคนที่ 2 จะเป็นอีกไหม

 •  Onauma Septola
  สมาชิก
  ลูกคนแรกเป็นเพดานโหว่อย่างเดียวค่ะ ลูกคนที่2จะเปนอีกไหมค่ะ แต่พ่อของเด็กจะเปนคนล่ะคนกัน กลัวมากค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Onauma Septola,

                     เพดานโหว่  คือ การที่มีช่องเปิดระหว่างเพดานปากและฐานจมูก เกิดจากการที่ขากรรไกรบนของทารกไม่สามารถปิดได้สนิทในระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้เกิดช่องว่าง 

                     ทารกสามารถเกิดมาพร้อมลักษณะของปากแหว่งหรือเพดานโหว่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่างร่วมกันได้ 

                      โดยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ พบได้ประมาณ 1.01 – 2.49 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน

                       ส่วนสาเหตุของการเกิดนั้น มีได้หลายปัจจัย โดยแบ่งออกเป็น

                      - ปัจจัยภายนอก เป็นสาเหตุหลัก โดยน่าจะเป็นสาเหตุได้ประมาณ 80% ได้แก่ มารดามีการเจ็บป่วยต่างๆ ระหว่างที่ตั้งครรภ์  การขาดสารอาหารของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงขาดกรดโฟลิก มีโรคอ้วนระหว่างตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับยา หรือสารบางชนิดต่อเนื่อง เช่น ยากันชัก ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ยารักษาสิว สารพิษ สารเคมี เป็นต้น

                       - ปัจจัยภายใน คือเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม พบได้ประมาณ 20%

                      ดังนั้น หากมีลูกคนแรกเป็นเพดานโหว่ โอกาสลูกคนต่อไปจะมีเพดานโหว่ก็จะจะสูงกว่าเด็กทั่วไป หรือมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้ในลูกคนต่อไปได้ประมาณ 3%-15 % โดยเฉพาะทารกเพศชาย มีโอกาสที่จะเกิดเพดานโหว่สูงกว่าทารกเพศหญิง

                      อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น ก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่อาจทำให้เกิดดังกล่าวไปก่อนค่ะ และเมื่อจะตั้งครรภ์ ก็ควรไปปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตั้งครรภ์ใหม่ และไปฝากครรภ์ตามกำหนดนัดค่ะ และหากแม้ทารกจะเป็นปากแหว่งหรือเพดานโหว่ ก็สามารถที่จะผ่าตัดรักษาได้ค่ะ ดังนั้น ก็ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะ