ถามแพทย์

 • เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ พูดไม่ค่อยชัด ควรจะแก้ไขหรือรักษาอย่างไร

 •  Coppct
  สมาชิก
  เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะแต่พูดไม่ค่อยชัดเสียงอู้อี้ ออกเสียง ก ไม่ชัด ทำยังไงถึงจะพูดชัดหรอคะ
  Coppct  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Coppct

  โรคปากแหว่งเพดานโหว่เป็นภาวะความผิดปกติของการสร้างเนื้อเยื่อที่ใบหน้า โดยเป็นโรคที่เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่เด็ก และถือเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างหนึ่งโดยเกิดความผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์มารดา และอาจตรวจพบได้ตั้งแต่ในครรภ์หรือหลังคลอด โดยจะส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ การรับประทานอาหาร การกลืน การได้ยิน และสุขภาพในช่องปากได้

  ปัญหาทางการพูดในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่นั้น เป็นปัญหาที่พบบ่อย หากเป็นชนิดที่เป็นมากและไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขก็ยิ่งมีโอกาสพบได้มาก อาการมาด้วยพูดไม่ชัด เสียงขึ้นจมูกและฟังได้ไม่ถนัด โดยการผ่าตัดอาจช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาได้สำหรับผู้ป่วยบางราย บางรายอาจจะต้องใช้การเข้ารับการรักษาต่อด้วยวิธีอรรถบำบัด (บำบัดการพูด) เพื่อพัฒนาการพูดและการออกเสียงต่อไป 

  ควรพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกัน และหากมีปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาในการรับประทานอาหาร ปัญหาฟัน ปัญหาการได้ยิน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบร่วมด้วย