ถามแพทย์

 • มักลืมเหตุการณ์บางอย่างที่เพิ่งผ่านมา ควรทำอย่างไร

 •  delta
  สมาชิก

  ลืมเหตุการณ์บางอย่างที่พึ่งผ่านมาไป เช่น จะจำได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง พอหลังเที่ยงคือเหมือนงง จำอะไรไม่ได้ ไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้าง ควรทำยังไงคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ delta

  การที่ลืม สามารถพบได้ในคนปกติ แต่ในผู้ป่วยบางคนที่มีอาการลืมที่ผิดปกติไป สามารถเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก โรคทางจิตเวชหรือภาวะทางอารมณืผิดปกติ ผลจากยาบางชนิด การดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติด เป็นต้น

  จากที่เล่ามา แนะนำคุณ delta ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ และรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ