ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์เมื่อวาน ลืมกินยาคุมฉุกเฉิน กินวันนี้ทันไหม

 •  Netr Love Bass
  สมาชิก
  ถ้ามีอะไรกันเมื่อวานแร้วลืมกินยาคุมฉุกเฉิน วันนี้กินทันไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Netr Love Bass,

                      หากมีเพศสัมพันธ์ไปยังไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก็สามารถที่จะยังทานยาคุมฉุกเฉินได้อยู่ค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%  หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58% หากเลย 72 ชั่วโมงไปแล้ว การป้องกันก็จะได้น้อยกว่า 50% ค่ะ

                     ทั้งนี้ หากเป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง ต้องทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วยค่ะ