ถามแพทย์

 • ลำไส่

 •  Karun Pandee
  สมาชิก

  อุจาละมีขนาดเล็กลงยาวไม่แข็ง ไม่มีอาการปวดท้อง ถ่ายทุกวัน แต่อึน้อย กินน้ำน้อย ละเครียด ด่วย

  Karun Pandee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ขนาดลำอุจจาระ ปริมาณอุจจาระ สี และความแข็งหรือนิ่มของอุจจาระจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน และคนๆ เดียวกัน ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารและลักษณะของอาหาร รวมถึงปริมาณน้ำที่ทานในแต่ละวันด้วยค่ะ การที่อุจจาระลีบเล็กลงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรอย่างชัดเจน หากถ่ายอุจจจาระเป็นก้อนทุกวัน ไม่มีท้องผูกหรือท้องเสีย ก็ถือว่าปกติ

  อาการอุจจาระที่ลำมีขนาดเล็กลง ลักษณะรียาว ไม่แข็ง ถ้าเป็นความผิดปกติ อาจจะเกิดจาก ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน มีลำไส้แปรปรวน มักเป็นมาเรื้อรัง มีได้ทั้งที่เป็นท้องผูกหรือท้องเสียเด่น การมีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ มักเกิดในคนมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ มาด้วยท้องผูกสลับท้องเสีย หรือลักษณะอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปได้ หรืออาจไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นลักษณะอุจจาระที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ขึ้นกับอาหารที่กิน

  ให้สังเกตลักษณะของการขับถ่ายและลักษณะอุจจาระหลังจากนี้อีกครั้ง ถ้าไม่สบายใจ หรือมีอาการผิดปกติใดๆที่เป็นมากขึ้น ควรไปพบแพทย์ การดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงการนั่งเบ่งอุจจาระเป็นเวลานาน รับประทานที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ