ถามแพทย์

 • น้ำอสุจิเวลาหลั่งออกมามีสีขาวข้น แต่เมื่อใช้กระดาษทิชชูเช็ด จะเห็นเป็นเหลืองอ่อนๆ ผิดปกติไหม

 •  Jiabao Limbananuwat
  สมาชิก
  สอบถามครับ ผมสังเกตว่าน้ำอสุจิของผมเวลาหลั่งออกก็มีสีขาวข้นปกติครับ แต่เมื่อใช้กระดาษทิชชูเช็ด ลักษณะสีของน้ำอสุจิที่ติดกับทิชชูจะเป็นเหลืองอ่อนๆ แบบนี้ถือว่าผิดปกติมี้ยครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jiabao Limbananuwat,

                      น้ำอสุจิอาจมีสีขาวขุ่นหรืออาจออกใสๆ และเมื่อปล่อยให้แห้ง จะดูข้นเหนียวขึ้น และมีสีออกเหลืองเล็กน้อยได้ ดังนั้น การที่ใช้กระดาษทิชชูเช็ดแล้วเห็นเป็นสีเหลืองอ่อนๆ ก็ไม่ได้ถือว่ามีสีที่ผิดปกติอะไรค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม การดูด้วยตาเปล่าอาจไม่สามารถตอบได้ว่าอสุจิที่หลั่งออกมาปกติหรือไม่ ต้องอาศัยการตรวจด้วยห้องปฎิบัติการค่ะ ทั้งนี้ น้ำอสุจิที่ปกติ จะมีปริมาณมากกว่า 1.5 มิลลิลิตร มีค่าความเป็นด่าง (pH) มากกว่า 7.2 มีจำนวนตัวอสุจิมากกว่า 15 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร หรือมีอสุจิโดยรวมแล้วมากกว่า 39 ล้านตัว มีตัวอสุจิที่มีชีวิตมากกว่า 58% และมีตัวที่เคลื่อนไหวมากกว่า 40% มีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวปนมาน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมถึงปริมาณมีน้ำตาล แร่ธาตุ และเอนไซม์ต่างๆ ที่เหมาะสม