ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 15 วันแล้วยังไม่หยุดเลย เป็นอะไรหรือเปล่า

 •  SabPhone Krab
  สมาชิก
  คุณหมอครับ แฟนเป็นประจำเดือนติดต่อกัน15วันแล้วยังไม่หยุดเลย จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ตอนนี้อาการยังปกติดี แต่ร่างกายกำลังบอกอะไรเราหรือเปล่า

  สวัสดีค่ะ คุณ SabPhone Krab,

                         การมีเลือดประจำเดือนออกนาน 15 วัน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                        1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                        2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                        3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                        4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                        5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                         หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล แม้จะไม่มีอาการอื่นๆ อะไรก็ตาม ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ