ถามแพทย์

  • ตั้งครรภ์อยู่ มีอาการท้องเสีย รู้สึกไม่มีแรง มีไข้นิดหน่อย ควรไปหาหมอไหม

  • คือหนูตั้งครรถ์อยู่คะประมาณ7เดือนแต่มีอาการท้เสียและเวียนหัวและมีอาการจะอ้วก รู้สึกไม่มีแรงมีไข้นิดหน่อย ควรไปหาฟมอไหมคะ

     สวัสดีค่ะ คุณศิรินภา พานไธสง

    อาการท้องเสียมีไข้ ส่วนใหญ่เกิดจากลำไส้อักเสบติดเชื้อค่ะ ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อไวรัส หรืออาจเป็นเชื้อแบคทีเรีย 

    ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ หากเกิดภาวะหรือโรคนี้ในหญิงตั้งครรภ์ คือ ภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ การติดเชื้อในกระแสเลือด การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด

    ดังนั้นแนะนำคุณศิรินภา พานไธสง ให้พยายามดื่มน้ำเกลือแร่ที่ใช้ในกรณีท้องเสียให้เพียงพอ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ