ถามแพทย์

 • รู้สึกเอียงไปทางซ้าย เป็นทั้งเวลาเดินและนั่ง

 •  Thatchai
  สมาชิก
  เป็นทั้งเวลาเดินและเวลานั่งครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Thatchai, 

                         อาการที่รู้สึกเอียงไปทางซ้าย อาจเป็น

                        - อาการมึนหัว เวียนหัว  ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนท่าทางเร็วไป เช่น นั่งหรือนอนอยู่แล้วลุกขึ้นทันที เป็นต้น หรือร่างกายขาดน้ำ จากการดื่มน้ำน้อย เป็นไข้ มีภาวะโลหิตจาง  หรือเกิดจากมีความเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ

                         - อาการเมารถ เมาเรือ

                         - ผลจากการดื่มแอลกอฮอล์

                         - ผลจากการใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ 

                         - ผลข้างเคียงจากการทานยาบางชนิด

                         - เป็นอาการเซ  (Ataxia) เป็นภาวะของกล้ามเนื้อที่ทำงานไม่ประสานงานกัน ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามต้องการ การเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวได้ไม่ดี เช่น ขณะเดิน นั่ง หรือนอนแล้วลุกขึ้นยืนมีอาการเซ ซึ่งอาจเกิดจากการบาดเจ็บของสมองและศีรษะจากอุบัติเหตุ มีโรคหลอดเลือดในสมอง มีเนื้องอกในสมอง เป็นต้น

                          ในเบื้องต้น ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่ามากๆ เปลี่ยนท่าเวลานั่งหรือนอนช้าๆ ไม่ดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีน หากยังคงรู้สึกว่ามีการเอียง โดยเฉพาะเวลาเดิน ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ