ถามแพทย์

 • การผ่าตัดรักษาตาเข จะเป็นการวางยาสลบหรือใช้ยาชาเฉพาะที่

 •  Warapron Prompukdee
  สมาชิก
  ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา(ตาเข) วางยาสลบ หรือ ฉีดยาชาคะ
  Warapron Prompukdee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Warapron Prompukdee

  อาการตาเขเป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดจากดวงตาทั้ง 2 ข้างไม่มองไปในทิศทางเดียว ข้างใดข้างหนึ่งอาจมองตรง ส่วนอีกข้างอาจจะเฉไปด้านใน ด้านข้าง บน หรือล่าง หรือออกทางด้านนอก โดยพบได้บ่อยในเด็กเล็ก แต่สามารถเกิดได้กับทุกวัย

  การรักษามีตั้งแต่การใส่แว่นเพื่อแก้ไขกรณีมีปัญหาสายตาสั้น เอียง หรือยาวร่วมด้วย หรือ การฉีดสารโบท็อกซ์โดยฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อตาที่เป็นสาเหตุให้ตาเข ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว และตาจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม หรือการผ่าตัดในบางรายที่เป็นมากและไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่นๆ

  การผ่าตัดเพื่อรักษาตาเขนั้น มักเป็นการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้วิธีดมยาสลบค่ะ โดยแพทย์จะมีการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดว่าสามารถเข้ารับการดมยาสลบได้อย่างปลอดภัย และในระหว่างที่ดมยาจะมีแพทย์ดมยาคอยเฝ้าอาการอยู่ตลอดเวลา หากแพทย์ประเมินว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องกังวล โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมีแต่น้อยมากๆ และแพทย์จะทำการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นค่ะ