ถามแพทย์

 • มีอุจจาระเหม็นตอนผายลม มีกลิ่นปากรุนแรง อยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร

 •  Limmini
  สมาชิก
  อยากสอบถามคุณหมอว่า คนใกล้ชิดมีอาการถ่ายอุจจาระเหม็นและตอนผายลมเหม็นมาก และมีกลิ่นปากอย่างรุนแรง อยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรคะ และวิธีรักษาเบื้องต้นควรทำยังไง
  Limmini  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Limmini

   

  อาการมีอุจจาระเหม็นตอนผายลม มีกลิ่นปากรุนแรงนั้น อาจจะยังไม่ใช่กลุ่มโรคหรืออาการที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดอย่างชัดเจน

   

  โดยถ้าเป็นกลิ่นเหม็นจากการผายลมอาจเป็นภาวะปกติ การมีกลิ่นมากหรือน้อยอาจขึ้นกับชนิดของอาหารที่รับประทานด้วย

   

  ส่วนกลิ่นปากรุนแรงนั้นอาจเกิดจาก การรักษาความสะอาดความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอ เช่น แปรงฟันไม่เกลี้ยง ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคที่เรียที่ก่อตัวขึ้นบนฟันและซอกฟัน กินอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม พริก เครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจอธิบายการผายลมด้วยได้ หรือเป็นเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับช่องปาก จมูก ลำคอ กรดไหลย้อน การสูบบุหรี่ มีฟันผุหรือเงือกอักเสบ

   

  ในเบื้องต้น ควรรักษาความสะอาดภายในช่องปากให้ดี ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นแรงจัด งดการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพของช่องปากประจำปี และหากยังมีอาการเป็นมากจนกลิ่นชัดเจน รบกวนการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็ควรไปพบแพทย์

   

  Limmini  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Limmini

   

  อาการมีอุจจาระเหม็นตอนผายลม มีกลิ่นปากรุนแรงนั้น อาจจะยังไม่ใช่กลุ่มโรคหรืออาการที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดอย่างชัดเจน

   

  โดยถ้าเป็นกลิ่นเหม็นจากการผายลมอาจเป็นภาวะปกติ การมีกลิ่นมากหรือน้อยอาจขึ้นกับชนิดของอาหารที่รับประทานด้วย

   

  ส่วนกลิ่นปากรุนแรงนั้นอาจเกิดจาก การรักษาความสะอาดความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอ เช่น แปรงฟันไม่เกลี้ยง ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคที่เรียที่ก่อตัวขึ้นบนฟันและซอกฟัน กินอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม พริก เครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจอธิบายการผายลมด้วยได้ หรือเป็นเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับช่องปาก จมูก ลำคอ กรดไหลย้อน การสูบบุหรี่ มีฟันผุหรือเงือกอักเสบ

   

  ในเบื้องต้น ควรรักษาความสะอาดภายในช่องปากให้ดี ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นแรงจัด งดการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพของช่องปากประจำปี และหากยังมีอาการเป็นมากจนกลิ่นชัดเจน รบกวนการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็ควรไปพบแพทย์

   

  Limmini  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Limmini

   

  อาการมีอุจจาระเหม็นตอนผายลม มีกลิ่นปากรุนแรงนั้น อาจจะยังไม่ใช่กลุ่มโรคหรืออาการที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดอย่างชัดเจน

   

  โดยถ้าเป็นกลิ่นเหม็นจากการผายลมอาจเป็นภาวะปกติ การมีกลิ่นมากหรือน้อยอาจขึ้นกับชนิดของอาหารที่รับประทานด้วย

   

  ส่วนกลิ่นปากรุนแรงนั้นอาจเกิดจาก การรักษาความสะอาดความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอ เช่น แปรงฟันไม่เกลี้ยง ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคที่เรียที่ก่อตัวขึ้นบนฟันและซอกฟัน กินอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม พริก เครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจอธิบายการผายลมด้วยได้ หรือเป็นเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับช่องปาก จมูก ลำคอ กรดไหลย้อน การสูบบุหรี่ มีฟันผุหรือเงือกอักเสบ

   

  ในเบื้องต้น ควรรักษาความสะอาดภายในช่องปากให้ดี ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นแรงจัด งดการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพของช่องปากประจำปี และหากยังมีอาการเป็นมากจนกลิ่นชัดเจน รบกวนการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็ควรไปพบแพทย์