ถามแพทย์

  • คัดดจมูก ไม่มีน้ำมูก รู้สึกคันคอจะไอ เหมือนมีอะไรติดที่คอ โควิดก็ระบาด ควรทำอย่างไร

  •  Phennipha
    สมาชิก
    สวัสดีคะ 2-3วันมานี่ คัดจมูกคะแต่ไม่มีน้ำมูก รู้สึกคันคอเหมือนจะไอ ตอนกลืนน้ำลายเหมือนมีอะไรติดที่คอ โควิดก็ระบาด