ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผล MRI ของสมองดังแนบ

 • Multiple old lacuna infarcts at bilateral corona radiata bilateral basal ganglia bilateral thalami and left sided pons; strategic infarcts of vascular dementia cannot be excluded. No demonstrabla definite abnormality at hippocampus MRA:multifocal stenosis could be evidence of atherosclerotic disease
  นู๋ชื่อ ข้าวปั้นคะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ นู๋ชื่อ ข้าวปั้นคะ

  จากผล MRI หรือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กดังแนบมา น่าจะเป็นการทำที่บริเวณสมอง

  ผลอ่านว่ามีรอยโรคของการขาดเลือดในสมองเก่าๆอยู่หลายตำแหน่งที่บริเวณสมองส่วนตรงก้านสมอง และสมองที่ชื่อว่า thalamusและ pons ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณก้านสมองเช่นกัน ซึ่งอาจจะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่ทำให้มีหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้น เช่นโรคไขมันสูงจนไปพอกในเส้นเลือด และมีการขาดเลือดที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติเช่นการหลงลืม หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ส่งตรวจ เพื่อแปลผลให้เข้ากับอาการทางคลินิก และรับการรักษาอย่างเหมาะสมตามโรคที่เป็นต่อไป