ถามแพทย์

 • อธิบายผลเลือดให้ด้วย ตรวจพบมีเลือดจาง และมีถ่ายเป็นเลือด

 •  MooMook
  สมาชิก
  RWC. 8,600 cell/cumm RBC. 4.54 10^6/cumm HCT. 33 vol% Hb. 9.9 g/dl Plt. 432,000 cell/cumm Neutrophil 62 % Lymphocyte 28 % Monocyte 5 % Eosinophil 4 % Basophil 1 % MCV 73.3 fl MCH 21.8 pg MCHC 29.8 g/dl RBC morpho Hypochromia 1+ Microcyte 1+ Schistocyte Fww RDW 36.3 % รบกวนอธิบายผลเลือดให้หน่อยค่ะ ตรวจพบว่ามีเลือดจางหมอบอก 22% และให้เลือก 1 ถุง หลังจากให้เลือด 11 วัน ตรวจซ้ำ ได้ผลด้านบน แต่มีปัญหา ถ่ายปนเลือดด้วยหมอเยจะส่องกล้อง แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจกับผลเลือดเท่าไหร่ รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ MooMook,

                    จากผลเลือด

                    จำนวนเม็ดเลือดแดงโดยรวม (RBC) ตรวจได้ 4.54 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ซึ่งในผู้หญิง ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                  ค่าฮีโมโกลบิน (Hemoglobin/Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 9.9 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                   ค่า Hematocrit หรือค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งหากตรวจได้ค่า 33% ถือว่าน้อยกว่าปกติ เรียกว่ามีภาวะโลหิตจาง และหากก่อนการให้เลือด ตรวจได้เพียง 22% แสดงว่ามีมีภาวะโลหิตจางค่อนข้างมาก 

                   ค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH คือปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl

                   ซึ่งหากตรวจได้ค่า MCV =  73.3,  MCH = 21.8 และ MCHC = 29.8 ก็จะถือว่าต่ำกว่าปกติ

                   ส่วนค่า RBC morphology คือรูปร่างของเม็ดเลือดแดง ซึ่งหกาตรวจพบว่ามี Hypochromia 1+ , Microcyte 1+ , Schistocyte Few แสดงว่าเม็ดเลือดมีรูปร่างที่ไม่ปกติ 

                   ส่วนค่าเกร็ดเลือด (Plt = platelet) ปกติจะอยู่ในช่วง 1500,000-450,000 /mL ซึ่งหากตรวจได้ 432,000 นั้น ถือว่าปกติดี

                   ส่วนค่า RWC 8,600 cell/cumm ค่าจะหมายถึงค่า WBC ซึ่งคือค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) โดยค่าปกติคือ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 8,600 cell/cumm ก็ถือว่าปกติดี 

                   สำหรับค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil หากตรวจได้ 54% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 40%–80%)

                   ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes หากตรวจได้ค่า 29% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 20%–40%)

                  ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes ตรวจได้ค่า 5% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 2–10%)

                   ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils ตรวจได้ค่า 4% ถือว่าปกติดี (ค่าปกติคือ 1–6%) 

                   ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils (BASO) ตรวจได้ค่า 1% ถือว่าปกติดี  ( ค่าปกติคือ < 1–2%)

                   ดังนั้น โดยสรุปแล้ว ค่าเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดนั้นปกติดี แต่ค่าเม็ดเลือดแดง พบว่ามีภาวะโลหิตจาง 

                   ซึ่งภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 

                  1. การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

                  2.ขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามินบี 12 โปรตีน

                  3. ตั้งครรภ์ เนื่องจากต้องใช้เลือดมากขึ้นในการส่งไปเลี้ยงทารกในครรภ์

                  4. เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                  5. โรคที่เม็ดเลือดแดงอายุสั้นกว่าปกติ เช่น โรคธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD ภาวะม้ามโต การแพ้ยาบางชนิด เป็นต้น

                  6. โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก หรือการติดเชื้อในไขกระดูก

                 ดังนั้น หากมีอาการถ่ายเป็นเลือด ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ แนะนำควรส่องกล้องตามที่แพทย์แนะนำค่ะ