ถามแพทย์

 • รบกวนอ่านผล CT Scan แล้วขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 •  Jajajiji
  สมาชิก
  impression -  Dilate fluid-filled uterine cavity. Dx physiologic change or PID. Please correate with clinical and PV exam - A 1.4 cm "intramural lesion" at uterine fundus, possibly myoma. - Increase size of right overy with few 1.4 - 1.5 cm simple right overian cysts, suspected due to infection/inflammatory process or ovulation. - Several Randall's plaques at both kidneys. มีความจำเป็นต้องผ่าตัด หรือกังวลอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะ ตรงข้อสุดท้าย ใช่ผลบอกการทำงานของไตใช่มั้ยคะ เป็นปกติมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Jajajiji

  การวินิจฉัยและการรักษาโรค แพทย์ที่ดูแลจะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และแปลผลสิ่งที่ส่งตรวจ จึงให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมนะคะ

  ผลตรวจ CT ในเบื้องต้นนี้ พบความผิดปกติที่ตัวมดลูก แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้

  ส่วนที่ไต พบส่วนที่ผิดปกติ แต่ไม่ได้บ่งชี้เกี่ยวกับการทำงานของไตนะคะ

  แนะนำให้คุณ Jajajiji ไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อทราบการวินิจฉัยที่ชัดเจน และรับคำแนะนำที่เหมาะสมนะคะ