ถามแพทย์

 • แปลผลการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม

 •  Pattraporn
  สมาชิก
  Ultrasound bilateral breasts As compared with previous study on 22-08-20 Findings -R3. 3-cm fromn nipple : Mild increased size of a byn0echo1G of a hypoechoic nodule, about 1.0x0.5x1.0-cm. a hypoechoic nodule, about 1.0x0.5x0.8-cm. - R8, 2-cm from nipple : Not much changed a hypoechoic noaule pre: Mild increased9ed a lobulated hypoechoic nodule, about 1.3x0.8x1.0-cm. - R10, 2-cm from nipple: Not much changed a lobulated hypo 12e of a mild lobulated hypoechoic nodule, about 1.0x0.7x0.9-cm. - L2, 3-cm from nipple: Mild increased size of a mild lobulated hypoe - Multiple cysts in bilateral breasts, size up to about 0.6-cm in R4. -BI-RADS3; probably bening findings, F/U with ultrasound study in next 6months is suggested. Impression : 4 hypoechoic nodules in bilateral breasts. Multiple fibrocystic changes in bilateral breasts. - Please clinically correlate.

  สวัสดีค่ะ คุณ Pattraporn,

                       ผลการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม โดยเทียบกับผลการตรวจเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2020

                     - ก้อนที่อยู่เต้านมขวาตรง 3 นาฬิกา ห่างจากหัวนม 3 cm มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ขนาดคือ 1.0 x 0.5 x 1.0 cm และ 1.0 x 0.5 x 0.8 cm.

                     - ก้อนที่อยู่เต้านมขวาตรง 8 นาฬิกา ห่างจากหัวนม 2 cm มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ขนาดคือ 1.3 x 0.8 x 1.0 cm 

                      - ก้อนที่อยู่เต้านมขวาตรง 10 นาฬิกา ห่างจากหัวนม 2 cm มีขนาดไม่ต่างจากเดิม ขนาดคือ 1.0 x 0.7 x 0.9 cm 

                      - ก้อนที่อยู่เต้านมซ้ายตรง 2 นาฬิกา ห่างจากหัวนม 3 cm มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

                       - พบซีสต์หลายอันที่เต้านมทั้ง 2 ข้าง ขนาดใหญ่สุดคือ 0.6 cm อยู่ตรงเต้านมขวาตรง 4 นาฬิกา

                       สรุปผลการตรวจ = เป็น BIRADS 3 (คือพบสิ่งผิดปติในเต้านม ซึ่งน่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่ได้เป็นมะเร็ง) แนะนำให้ตรวจต่อทุก 6 เดือน