ถามแพทย์

 • รบกวนอ่านผลตรวจให้ด้วยค่ะ

 •  Mim Maneerat Kaewwanna
  สมาชิก
  Satisfactory / Absence of endocervical / transformation zone component. Bacilli with cytolysis.Negative for intraepithelial lesion or malignancy.

  สวัสดีค่ะ คุณ Mim Maneerat Kaewwanna,

                     จากผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

                    - เซลล์ที่เก็บมาตรวจ เพียงพอต่อการแปรผล

                    - ไม่พบเซลล์ชนิด endocervical cell (ซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร)

                    - พบแบคทีเรีย (ชนิดที่พบเป็นปกติอยู่ในช่องคลอด) และเซลล์มีการสลายตัวจากแบคทีเรีย (ไม่ถือว่าผิดปกติอะไร)

                    - ไม่พบเซลล์ผิดปกติในระยะก่อนมะเร็ง และที่เป็นมะเร็ง

                    จากผลการตรวจ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม ให้ตรวจต่อเป็นประจำทุก 1-3 ปีค่ะ