ถามแพทย์

 • รบกวนอธิบายผลตรวจเลือด

 •  Tvkbn
  สมาชิก

  ในการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเทียบกับครั้งก่อนหน้าที่ผ่านมาประมาณ 10 เดือน  มีค่าผลเลือดที่ลดลง 3 ค่า คือ

  Hematocrit = 39.8%

  MCV = 77.9 fl

  MCH = 26.0 pg

  WBC = 7.74 x10^3/uL จากเดิม 9.11 x10^3/uL

  จากค่าดังกล่าวนี้ มีข้อบ่งชี้อย่างไรกับผลเลือด และควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

   สวัสดีค่ะ คุณ Tvkbn,

                     ค่า WBC คือค่าเม็ดเลือดขาวรวม ซึ่งค่าปกติของเม็ดเลือดขาวรวมในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น ค่าเม็ดเลือดขาวของคุณ Tvkbn อยู่ที่ 7,740 เซลล์ต่อไมโครลิตร จึงถือว่าปกติดีค่ะ 

                      สำหรับค่า Hematocrit หรือค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52% ซึ่งในกรณีของคุณ Tvkbn ถือว่าต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย

                         ส่วนค่า MCV และ MCH คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งค่าปกติของ MCV คือ 80-100 fl, MCH คือ 27-33 pg  ดังนั้นในกรณีของคุณ Tvkbn ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อยค่ะ

                         ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ค่าความเข้มข้นเลือดต่ำกว่าปกติเล็กน้อยรวมถึงมีค่า  MCV และ MCH ต่ำกว่าปกติ อาจเกิดจากร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียอยู่ (ไม่ได้เป็นโรค) ดังนั้น แนะนำอาจลองตรวจเลือดซ้ำ หรือตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุค่ะ