ถามแพทย์

 • การฉีดบาดทะยัก จะฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้าชั้นกล้ามเนื้อ

 •  Amouy Mouyly
  สมาชิก
  การฉีดบาดทะยัก ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อครับ
  Amouy Mouyly  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Amouy Mouyly

  บาดทะยัก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต เมื่อเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหดและชักเกร็งทั่วร่างกาย และรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ขากรรไกรหดเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ กล้ามเนื้อที่คอหดเกร็ง จนหายใจและกลืนอาหารลำบาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ เป็นโรคที่พบได้น้อยมากในปัจจุบันเพราะว่ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้ว

  โดยการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้น ปกติจะฉีดเข้าใต้ชั้นกล้ามเนื้อ กรณีไม่เคยฉีดมาก่อนเลย จะทำการฉีดทั้งหมด 3 เข็ม หากเคยฉีดมาแล้ว แต่จะกระตุ้นจะฉีดแค่เข็มเดียวทุก 10 ปีค่ะ

  Amouy Mouyly  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Amouy Mouyly

  บาดทะยัก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต เมื่อเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหดและชักเกร็งทั่วร่างกาย และรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ขากรรไกรหดเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ กล้ามเนื้อที่คอหดเกร็ง จนหายใจและกลืนอาหารลำบาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ เป็นโรคที่พบได้น้อยมากในปัจจุบันเพราะว่ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้ว

  โดยการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้น ปกติจะฉีดเข้าใต้ชั้นกล้ามเนื้อ กรณีไม่เคยฉีดมาก่อนเลย จะทำการฉีดทั้งหมด 3 เข็ม หากเคยฉีดมาแล้ว แต่จะกระตุ้นจะฉีดแค่เข็มเดียวทุก 10 ปีค่ะ