ถามแพทย์

  • 6 months after exposure แปลว่าอะไร

  •  Mai-RedFox SuwannakeeRee
    สมาชิก
    6 months after exposure แปลว่า อะไรเหรอครับ ทางภาษาแพทย์

    สวัสดีค่ะ คุณ Mai-RedFox SuwannakeeRee,

                          6 months after exposure แปลว่า  6 เดือนหลังการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรค ตัวอย่างประโยค เช่น  The symptoms will appear 6 months after exposure to virus. ซึ่งก็หมายความว่า อาการต่างๆ จะปรากฏหลังติดเชื้อโรคมาแล้ว 6 เดือน คือเชื้อโรคจะยังไม่ก่อให้เกิดอาการทันที ต้องใช้ระยะฟักตัว 6 เดือน หรืออีกตัวอย่าง เช่น The antibody of virus can be detected 6 months after exposure ซึ่งหมายความว่า ค่า antibody ต่อเชื้อไวรัสจะตรวจพบได้หลังจากที่รับเชื้อมาแล้ว 6 เดือน เป็นต้น