ถามแพทย์

  • แปลผลตรวจ pap smear

  •  XIAN51
    สมาชิก
    Negative for intraepithelial lesion or malignancy. Other non neoplastic findings : Reactive cellular changes associated with inflammation (27)

    สวัสดีค่ะ คุณ XIAN51,

                       จากผลตรวจที่เขียนมา คือผลตรวจเซลล์จากปากมดลูก เพื่อการคัดกรองมะเร็ง ซึ่งผลคือ ไม่พบเซลล์ผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง (Negative for intraepithelial lesion or malignancy) มีเพียงแค่เซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการมีการอักเสบเกิดขึ้น (Reactive cellular changes associated with inflammation) ซึ่งการอักเสบอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น การเกิดจากการแพ้น้ำยาที่สวนล้างช่องคลอด มีแบคทีเรียบางชนิดในช่องคลอดมากเกินไป มีการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด เป็นต้น แต่หากไม่ได้มีอาการผิดปกติ เช่น มีตกขาวปริมาณมาก ตกขาวมีกลิ่นเหม็น แสบหรือคันช่องคลอด เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ