ถามแพทย์

 • แปลผลอัลตราซาวด์เต้านม

 •  pppook
  สมาชิก

  Four small cysts or hypoechoic nodules are seen about 0.3 cm in size at rt.outer middle area, 0.2 cm in size at rt.UIQ, 0.4 cm in size at lt.UOQ. They are avascularity.

  IMPRESSION; Four small cysts or hypoechoic  with avascularity which are probably benign (BI-RADS 3). Follblow up ultrasound next 6 months is adviced for stability assurance.

  สวัสดีค่ะ คุณ pppook,

                      ผลการตรวจ พบว่ามีซีสต์ (ถุงน้ำ) หรืออาจเป็นตุ่มเนื้อธรรมดา (ที่เป็นชนิดไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง) จำนวน 4 อัน โดยมีขนาด

                        - 0.3 เซนติเมตรที่เต้านมขวาบริเวณตรงกลาง (ด้านนอก) 

                        - 0.2 เซนติเมตรที่เต้านมขวาบริเวณด้านบน (ด้านใน) 

                        - 0.4 เซนติเมตรที่เต้านมซ้ายบริเวณด้านบน (ด้านนอก) 

                         แนะนำให้ตรวจอัลตราซาวด์เต้านมซ้ำอีกครั้งที่ 6 เดือนถัดไปค่ะ