ถามแพทย์

 • รบกวนช่วยอ่านผลอัลตราซาวด์ของระบบทางเดินปัสสาวะดังแนบค่ะ

 •  ratchavipa
  สมาชิก

  เนื่องจากไปอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปัสสาวะ และได้ผลมา ซึ่งไม่ทราบว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไรค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจศัพท์ค่ะ รบกวนแปลข้อความ และควรมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ

  ULTRASONOGRAM OF KUB 

  HISTORY: Check up

  COMPARISON: None.

  FINDINGS:

  Right kidney: Small size with normal parenchymal echogenicity, size 9.5x1.5 cm. Severe hydronephrosis.

  Left kidney: Small size with normal parenchymal echogenicity, size 10.0x3.0 cm. Suspected double collecting system with severe hydronephrosis at upper pole. Moderate hydronephrosis of lower pole.

  Bladder: No stone or mass.

  Others: No free fluid.

  IMPRESSION:

  - Small size with normal parenchymal echogenicity of both kidneys.

  - Severe right hydronephrosis.

  - Suspected double collecting system of left kidney with severe hydronephrosis at upper pole and moderate hydronephrosis of lower pole."

  ratchavipa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ratchavipa

  จากผลดังแนบเป็นผลอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปัสสาวะ

  ผลอ่านว่า มีไตสองข้างมีขนาดเล็กกว่าปกติ แต่เนื้อไตดูเป็นปกติดี แต่ที่ไตข้างขวามีภาวะไตบวมน้ำที่เป็นรุนแรง และไตข้างซ้ายมีไตบวมน้ำขั้นรุนแรงเช่นกัน น่าจะเกิดมาจากความผิดปกติในการระบายของเสียออกจากไต โดยความผิดปกตินี้อยู่ตรงบริเวณขั้วไตด้านบน

  ไตบวมที่เป็นความผิดปกติดังกล่าวมานั้น ผลอ่านว่าเป็นในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง ที่ควรพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการและตรวจวัดค่าการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมว่าการที่มีความผิดปกติในช่องทางเดินระบายของเสียจากไตนั้น เป็นจากอะไร แก้ไขได้หรือไม่ต่อไป