ถามแพทย์

  • แปลผล การตรวจมะเร็งปากมดลูก ผิดปกติหรือไม่

  • รบกวนช่วยอ่านผลตรวจให้หน่อยค่ะ ADEQUACY OF SPECIMEN: Satisfactory for evaluation: Absence of endocervical / transformation zone component. INTERPRETATION / RESULT: Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy. ASSOCIATED FINDING: Other non neoplastic finding: Reactive cellular changes associated with inflammation Moderately high estrogen effect. Papanicolaou Classification (Pap Class): Class || Comment/Note: Repeated smear after six months.

    สวัสดีค่ะ คุณ ชื่ออะไร ไม่สำคัญ,

                           ผลตรวจดังกล่าว คือผลการตรวจหามะเร็งปากมดลูก ซึ่งไม่พบเซลล์ผิดปกติใดๆ ในระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก รวมถึงไม่พบเซลล์มะเร็งด้วย พบเพียงแค่การการอักเสบในบริเวณช่องคลอดและปากมดลูก ซึ่งการอักเสบนี้ไม่ได้เกิดจากมะเร็ง แต่อาจเกิดจากมีการเพิ่มปริมาณของเชื้อแบคทีเรียหรือสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ ซึ่งไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่ม เพียงแค่ให้ตรวจต่อเป็นประจำทุกปี หรืออาจตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 6 เดือนก็ได้