ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยอ่านผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกดังแนบ

 •  Sunny Pua
  สมาชิก

  รบกวนคุณหมอ อ่านผลการตรวจให้หน่อยค่ะ

  1.no definite pulmonary infiltration is soon.

  2.no cardiomegaly is found.

  3.no mediastinal or hilar enlargement is observed.

  both costophrenic angles are clear.

  4.no pneumothorax is detected.

  trachea is in midline.

  5.bony structures appear unremarkable.

   

  impression 

  no active chest disease

   

  Sunny Pua  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sunny Pua

  จากผลที่แนบเป็นเอ็กซเรย์บริเวณทรวงอก

  ผลอ่านว่า ไม่มีรอยโรคในปอด ไม่มีหัวใจโต ไม่มีน้ำในช่องปอด ไม่มีปอดแตก หลอดลมอยู่ตรงกลางดีเป็นปกติ  ไม่มีการโตขึ้นของบริเวณทรวงอกกลางช่องปอด และไม่มีรูปร่างกระดูกที่ผิดปกติ

  สรุปจากผลคือไม่มีความผิดปกติ และไม่มีโรคในปอดใดๆค่ะ

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ในการตรวจและข้อปฏิบัติต่อไปอีกครั้ง