ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอแปลผล MRI ดังแนบ

 •  bankBNK
  สมาชิก

  MRI OF THE LUMBOSACRAL SPINE. TECHNIQUE AND SEQUENCES: 1.5 Tesla Sagittal T1WI, TZWI, T2WI with STIR, MYELO Axial T1WI, T2WI Coronal T2WI STIR

  FINDINGS: No contrast injection due to poor renal function, limited due to motion

  The study reveals lordotic alignment of the lumbar spine.

  At L4/5 level: there are grade I L4/5 spondylolisthesis. abnormal T1 hypointense and T2/STIR hyperintense marrow involving L4 and superior L5 vertebral bodies, with interior L4 endplate destruction surrounding with hypointense marrow of probably sclerotic change, together with moderate asymmetrical L4/5 disc bulging with few small annular fissure, faint disc's T2 hyperSl and small T2 hypeintense paraspinal soft tissue lesion, possibly spondylodiscitis and degenerative change.

  The aforementioned lesions cause moderate spinal canal stenosis at L4/5 level with crowding of cauda equina nerves, narrowed bilateral L4/5 lateral recesses compressing bilateral L5 traversing nerves and moderate to severe stenosis of bilateral L4/5 neural foramina with pressure to bilateral L4 exiting nerves.

  The rest of vertebral bodies are of normal heights. There is a 1.6-cm fat-containing lesion at L3 vertebral body, probably vertebral hemangioma.

  Small marginal osteophytes and mild hypertrophic facet joints at the rest of lumbar levels are seen, spondylosis. Diffuse degenerative changes of the rest of intervertebral discs are noted, with diffuse mild disc bulging and few scattered small annular fissures.

  These cause mild spinal canal stenosis at L3/4 and L5/S1 levels, mild stenosis of bilateral L2/3, L3/4 and L5/S1 neural foramina and mild narrowing of bilateral L3/4 lateral recesses.

  The visualized spinal cord and conus medullaris are of normal contour and SI.

  Conus medullaris locates at T12/L1 level. No clumping of cauda equina nerves is seen.

  The rest of the visualized paraspinal soft tissue and muscles are unremarkable. Bilateral sacroiliac joints and visualized sacrum are within normal limits.

  Additional findings show multiple small bilateral renal cortical cysts. There is marked gallbladder distension, please correlate with clinical information.

  IMPRESSION: No contrast injection due to poor renal function, limited due to motion - Grade 1 L4/5 spondylolisthesis, abnormal marrow Sl involving L4 and superior L5 vertebral bodies, with inferior L4 endplate destruction surrounding with hypointense marrow of probably sclerotic change, together with moderate asymmetrical L4/5 disc bulging with few small annular fissures, and small paraspinal soft tissue lesion, possibly spondylodiscitis and degenerative changes - Moderate spinal canal stenosis at L4/5 level with crowding of cauda equina nerves, narrowed bilateral L4/5 lateral recesses compressing bilateral L5 traversing nerves and moderate to severe stenosis of bilateral L4/5 neural foramina with

  L475 neural foramina with pressure to bilateral L4 exiting nerves. - A 1.6-cm vertebral hemangioma at L3 vertebral body - Lumbar spondylosis and degenerative discs, causing mild spinal ca

  degenerative discs, causing mild spinal canal stenosis at L3/4 and L5/S1 levels, mild stenosis of bilateral L2/3. L3/4 and L5/S1 neural foramina and mild narrowing of bilateral L3/4 lateral recesses.

  bankBNK  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ bankBNK

  จากผลที่แนบเป็นการทำ MRI ที่บริเวณกระดูกสันหลัง แต่ไม่ได้ฉีดสารทึบแสงเนื่องจากมีการทำงานของไตที่ไม่ดี

  ผลอ่านพบว่าที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง ตรงระหว่างกระดูกชิ้นที่ 4 และ 5 มีภาวะที่มีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังข้อหนึ่งไปด้านหน้า หรือด้านหลังมากกว่าปกติ โดยส่วนมากมักพบการเคลื่อนของกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่ 4 และข้อที่ 5 เนื่องจากข้อกระดูกสันหลังส่วนนี้จะรับน้ำหนักส่วนใหญ่ของร่างกาย

  ซึ่งจากผลอ่านก็คือการเคลื่อนไปนี้ทำให้มีกระดูกสันหลังที่แคบลง และมีการไปกดเบียดเส้นประสาทบริเวณนั้น อาจจะเป็นผลมาจากความเสื่อมได้

  นอกจากนี้พบมีก้อนเลือดขนาดเล็กประมาณ 1.6 เซนติเมตรตรงบริเวณกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่ 3 พบว่ากระดูกสันหลังตรงเอวนั้นมีความเสื่อมไปทั่วๆ มีการตีบแคบลงของกระดูกสันหลังตรงเอวระหว่างข้อที่ 2 และ 3 ข้อที่ 3 และ 4 และระหว่างข้อที่ 5 กับกระดูกสันหลังตรงก้นกบ

  แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ส่งทำตรวจ เพื่อรักษาอย่างเหมาะสมเรื่องภาวะกระดูกสันหลังที่เคลื่อนและตีบแคบและมีความเสื่อมต่อไป