ถามแพทย์

 • แปลผล MRI สมองให้หน่อย

 •  Chayarnit Pairot
  สมาชิก
  Findings: The study shows minimal hyperintensity T2/FLAIR change at bilateral periventricular white matter. The remaining brain parenchyma appears normal. No focal mass, acute or definite infarction, intracranial hemorrhage, hydrocephalus or brain herniation. The pars compacta thickness is within normal limits. There is no definite atrophic change at hippocampus or abnormal dilatation of the temporal horn lateral ventricle. The brainstem and the cerebellum are unremarkable. The calvarium and skull base have normal marrow signal intensity. The paranasal sinuses and mastoid air-cells are unremarkable. Impression: - Minimal white matter hyperintensity T2W foci could be non-specific aging change or mild small vessel disease, not compatible with vascular dementia - No evidence of Alzheimer’s disease or hydrocephalus

  สวัสดีค่ะ คุณ Chayarnit Pairot,

                        ผลเอ๊กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมอง 

                       - มีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติเล็กน้อยที่เนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาว ทั้ง 2 ข้างของสมอง

                       - ไม่มีก้อนเนื้อในสมอง ไม่มีเนื้อสมองที่ตาย ไม่มีเลือดออกในสมอง ไม่มีน้ำคั่งในโพรงสมอง ไม่มีการเลื่อนของสมอง

                        - ความหนาของส่วนของสมองที่เรียกว่า pars compacta ปกติดี

                        - ส่วนของสมอง hippocampus ปกติดี ไม่ฝ่อ

                        - ช่องโพรงสมองส่วน temporal horn of lateral ventricle ปกติดี ไม่มีการขยายออก

                        - ก้านสมอง และสมองน้อยปกติดี

                        - ส่วนของฐานกะโหลกศีรษะปกติดี

                       - โพรงไซนัสปกติดี

                        ผลสรุปคือ มีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติเล็กน้อยที่เนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาว ทั้ง 2 ข้างของสมอง ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่มีอายุมาก หรืออาจเกิดจากโรคของหลอดเลือดเล็กๆ ในสมอง แต่ไม่ได้เป็นลักษณะของโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลซัลเมอร์ และไม่ได้มีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง

                       โดยรวมแล้ว คือไม่ได้พบโรคอะไรที่สำคัญ พบแค่ความผิดปกติเล็กน้อยในสมอง ซึ่งไม่ได้มีผลทำให้มีอาการอะไรค่ะ แนะนำควรสอบถามรายละเอียดกับแพทย์ที่รักษาอีกครั้ง อาจมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบอีกค่ะ