ถามแพทย์

 • หากมีวัสดุอุดฟันอยู่ สามารถทำการตรวจ MRI ได้หรือไม่

 •  Athit See
  สมาชิก

  สวัสดีครับ ไม่ทราบว่า คนที่ทำการรักษารากฟันแล้วใช้โลหะเป็นวัสดุนั้น สามารถทำ MRI ได้ไหมครับ ?

  ขอบคุณครับ

  Athit See  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Athit See

  การทำ MRI Scan (เอ็มอาร์ไอ) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นวิทยุร่วมกับคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูงในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อ อวัยวะ และโครงสร้างอื่น ๆ ภายในร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลในการรักษา

  โดยข้อจำกัดของการทำ MRI เช่น ผู้ที่ใส่เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือทำมาจากโลหะ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ประสาทหูเทียม อินซูลินปั๊ม ผู้ที่มีการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ผู้ที่ใส่รากฟันเทียมหรืออุดฟันที่วัสดุมีโลหะเป็นส่วนประกอบ

  แต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องวัสดุอุดฟันน่าจะสามารถทำได้คือไม่ใช่ข้อห้ามที่ห้ามทำไปเลย แต่ควรจะแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ทราบอีกครั้ง