ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยแปลผลการตรวจ MRI บริเวณหน้าท้องดังแนบให้ด้วยครับ

 •  niruch
  สมาชิก
  FINDINGS: The study reveals normal in size and contour of liver. Diffuse decreased signal intensity on out phase T1WI compared with in phase T1WI is observed, representing fatty liver. There is no demonstrable intrahepatic space taking lesion. No abnormal restricted diffusion lesion is shown. Gallbladder shows normally distended with smooth thin wall. No gallstone is detected. No dilatation of IHDs or CBD is seen. No intraluminal filling defect is noted. Spleen appears unremarkable. No adrenal mass is detected, bilaterally. There is a 0.5-cm cystic lesion at distal pancreatic body without definite main pancreatic duct connection. No main pancreatic duct dilatation or enhancing mass is observed. Normal in size of both kidneys are seen without hydronephrosis or solid mass. There is a 2.0-cm simple renal cortical cyst at upper pole of right kidney. No significant lymphadenopathy at the upper abdomen is noted. No ascites is seen. No gross bony destruction is observed. Evidence of left mastectomy without demonstrable enhancing lesion at visualized surgical bed is observed. IMPRESSION: - No evidence of liver metastasis. - Fatty liver. - A 2.0-cm simple renal cortical cyst at upper pole of right kidney. - A 0.5-cm cystic lesion at distal pancreatic body without worrisome feature.
  niruch  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ niruch

  จากผลแนบเป็นผลอ่าน MRI (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่บริเวณหน้าท้องส่วนบน

  โดยส่วนตับนั้นอ่านว่ามีไขมันเกาะตับทั่วๆ ที่ถุงน้ำดีนั้นบวมขึ้นเล็กน้อย แต่ผนังบางดี ไม่น่ามีการอักเสบของถุงน้ำดี ไม่มีนิ่วในถุงน้ำดีให้เห็น ม้ามดูปกติ ไม่มีก้อนที่ต่อมหมวกไตทั้งสองข้าง

  มีก้อนขนาด 0.5 เซนติเมตร ลักษณะเป็นถุงน้ำที่บริเวณตับอ่อน ไตสองข้างดูปกติดี มีก้อนขนาด 2 เซนติเมตรที่ขั้วไตด้านขวา ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตในช่องท้อง ไม่มีน้ำในช่องท้อง และมีการผ่าตัดเอาเต้านมด้านซ้ายออกไปแล้ว

  ผลอ่านก็คือไม่มีมะเร็งลุกลามไปที่ตับ มีแค่ไขมันเกาะตับ และถุงน้ำที่บริเวณไตและตับอ่อนดังกล่าวไป ซึ่งดูลักษณะไม่เหมือนเนื้อร้าย

  แนะนำการสอบถามผลและการติดตามอาการต่อเนื่องกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงอีกครั้ง