ถามแพทย์

 • รกเสื่อมก่อนกำหนดจะมีวิธีดูแลลูกในครรภ์อย่างไรบ้าง

 •  Pissamai Sarit Jidapha
  สมาชิก

  ดิฉันอายุ ๒๔ ปี ตั้งครรภ์ได้ ๓๑ สัปดาห์ แต่ต้องเจอภาวะรกเสื่อม รกแก่ เพราะมีหินปูนเกาะรกมากเกินไปจึงทำให้สารอาหารไม่ถึงลูก น้ำหนักลูกตกเกณฑ์ ดิฉันอยากทราบว่าพอจะมีวิธีที่ดิฉันจะดูแลลูกในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรงน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างไรคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Pissamai Sarit Jidapha

  การที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะรกที่ผิดปกติ สุขภาพของมารดาขณะตั้งครรภ์ ความผิดปกติของทารก เป็นต้น

  จากที่คุณ Pissamai Sarit Jidapha เล่ามา แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานยาที่แพทย์ผู้ดูแลจ่ายให้สม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะ

  สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ