ถามแพทย์

 • ตัวอักษร FO PO 2 MO ย่อมาจากอะไรครับ

 •  Beam2539
  สมาชิก
  FO PO 2 MO
  Beam2539  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Beam2539

  จากตัวย่อที่เขียนมานั้น อาจมีความหมายได้หลายอย่าง และอาจไม่ใช่ตัวย่อสากล

  โดย FO ถ้าหมายถึง FO2 หรือค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนในเลือด ซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับ PO2 ที่หมายถึงค่าออกซิเจนในเลือดได้เช่นกัน

  ส่วน MO นั้น ถ้าหมายถึงยาอาจหมายถึงกลุ่มยา morphine ที่เป็นยาระงับปวดได้

  แต่ในทางการแพทย์แขนงต่างๆ อาจมีความหมายที่ต่างออกไปจากนี้ได้ เป็นศัพท์เทคนิค แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง