ถามแพทย์

 • ประจำเดือนจะมาภายในกี่วันหลังจากกินยา provera ครบ

 •  Sasinee Suepsimma
  สมาชิก
  ประจำเดือนจะมาภายในกี่วันคะ หลังจากกินยา provera ครบ
  Sasinee Suepsimma  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sasinee Suepsimma

  provera คือยาที่มีส่วนประกอบสำคัญคือ เมดรอกซี่โปรเจสเตอโรน (Medroxyprogesterone)  มักใช้เพื่อการเลื่อนประจำเดือน หรือหรือรักษาภาวะเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอด

  หลังจากการใช้ยา ถ้ากรณีใช้เพื่อเลื่อนประจำเดือนนั้น ประจำเดือนควรจะมาภายใน 1 สัปดาห์หลังหยุดยา หากใช้เพื่อรักษาภาวะอื่นๆ ก็อาจจะต้องดูว่าโรคที่รักษาอยู่นั้นยังมีอาการอยู่หรือไม่ หากความผิดปกติยังไม่ได้รับการแก้ไข ประจำเดือนก็อาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอหรือมีเลือดออกผิดปกติอยู่ได้ แนะนำสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลและจ่ายยามาให้โดยตรงอีกครั้ง