ถามแพทย์

 • เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต้องกินยา ciprofloxacin และ flavoxate มีผลต่อประสิทธิภาพของยาฝังยาคุมกำเนิดไหม

 •  miunew
  สมาชิก
  คือว่าฉันเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต้องกินยา ciprofloxacin (ยาฆ่าเชื้อ) และ flavoxate (ยาบรรเทาอาการหดเกร็งบริเวณทางเดินปัสสาวะ) แต่ฉันได้ฝังยาคุม อยากสอบถามว่ายาสองตัวนี้มีผลต่อประสิทธิภาพของการฝังยาคุมมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ miunew,

                        ยา Ciprofloxacin เป็นยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อในกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ส่วนยา Flavoxate เป็นยาในกลุ่ม anticholinergic มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งเป็นชนิดของกล้ามเนื้อที่พบได้ที่ทางเดินอาหาร รวมถึงทางเดินปัสสาวะ

                        ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ ไม่ได้มีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนของยาฝังคุมกำเนิด เพราะใช้เอนไซม์คนละชนิดกัน ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาฝังกำเนิดลงแต่อย่างใดค่ะ