ถามแพทย์

  • คลอดลูกมา 7 เดือน ให้นมอยู่ ประจำเดือนยังไม่มา มีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม ควรกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  • มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ซึ่งอยูในช่วงให้นมบุตร และยังไม่มีประจำเดือน ตั้งแต่หลังคลอดค่ะ นอนนี้ลูกอายุได้ 7 เดือนแล้ว ซึ่งไม่ได้ทานยาคุมตั้ง แต่ตอนแรก (ไม่ได้คุมกำเนิด) เผลอหลั่งใน(คาดว่าปริมาณน้อย) อาจจะตั้งครรภ์ไหมค่ะ แล้วควรกินยาคุมฉุกเฉินไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ บิงโก แม่หมิว,

                       หากหลังคลอดได้ให้นมลูกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยส่วนใหญ่การตกไข่และโอกาสในการตั้งครรภ์ต่อจะอยู่ที่ประมาณ 20 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานเป็นปีได้ ขึ้นกับระยะเวลาที่ให้นมบุตรด้วยว่านานเท่าใด

                        ดังนั้น หากยังได้ให้นมลูกอยู่ทุกวัน และยังไม่มีประจำเดือนมา แสดงว่ายังไม่น่ามีการตกไข่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โอกาสในการตั้งครรภ์ยังอาจมีได้ ดังนั้น อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินไปก่อนค่ะ และหลังจากนี้ ควรเริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดต่างๆ ค่ะ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น ทั้งนี้ หากคลอดมา 7 เดือนแล้ว สามารถเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดใดก็ได้ค่ะ