ถามแพทย์

  • ยาแคปซูลชื้นจากการปิดฝาไม่สนิท ยังสามารถทานได้ไหม

  •  Ang45
    สมาชิก
    ยาแคปซูลที่ใช้บำรุงสมองมีความชื้นเนื่องจากปิดฝาไม่สนิท ทำให้ฝาขวดเปิดออกและตัวยามีความนิ่ม สามารถทานได้อีกไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ Ang45

    จากที่เล่ามา ยานั้นถือว่าเสื่อมสภาพนะคะ ไม่ควรรับประทานนะคะ