ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมากะปริดกะปรอย ปัสสาวะบ่อย อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เกิดจากอะไร ตรวจแล้วไม่ท้อง

  • สอบถามหน่อยค่ะ ประจำเดือนเดือนที่แล้วหนูมาวันที่27-28มาน้อยแล้วก็หายไป พอมาเดือนนี้มาวันที่5วันเดียวแล้วก็ไม่มาเลย หิวบ่อยฉี่บ่อยอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆซื้อที่ตรวจมาตรวจก็ขึ้นขีดเดียว เป็นเพราะสาเหตุอะไรค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ น้อง'งง แต้ม'มม

    ปริมาณประจำเดือนในแต่ละรอบเดือน จะมาไม่เท่ากันได้นะคะ ขึ้นกับระดับฮอร์โมนเพศและความหนาของผนังมดลูกในแต่ละรอบเดือนค่ะ

    ส่วนภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวนสามารถพบได้ในช่วงที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีประจำเดือนหรือก่อนมีประจำเดือนได้ค่ะ

    ไม่ถือว่าผิดปกตินะคะ และยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาอะไรนะคะ