ถามแพทย์

 • พูดไม่รู้เรื่อง ไม่มีสมาธิ ขาดสติ รักษาอย่างไร

 • ถามหน่อยนะ พอดีว่าหนูเป็นพวกพูดไม่รุ้เรื่องไปทำงานเขาก้ว่าเอ่ออ่านออกเขียนได้เเต่ว่าเรียนไม่รุ้เรื่องสาธิสั้นขาดสาติ ทำไรก้ซุมซามตลอด หนูอยากหายจากอาการเรานี้อยากเปนเหมือนคนปกติ ทำงานรู้เรื่องเรียนก้เขาสมองทำไรก้สะฉานตลอดไม่ซุมซาม ช่วยหนูด้วยน่ะค่ะ เหนเขาพูดว่าเราเอ๋อที่ไรใจมันจะขาดทุกที่
  ชลธิชา โกสละ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชลธิชา โกสละ

  อาการดังกล่าวมายังไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใด การพูดไม่รู้เรื่อง ขาดสติ สมาธิสั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาด้านสติปัญญา การมีเรื่องเครียด เรื่องกังวล หรือจากมีความผิดปกติในสมองเช่นมีเลือดออกในสมอง สมองขาดเลือด หรือมีเนื้องอกในสมอง แต่พบได้น้อยเมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นๆ

  แนะนำพบแพทย์ทั่วไปเบื้องต้นเพื่อประเมินอาการว่าน่าจะมีสาเหตุทางกายที่รักษาได้หรือไม่ก่อนค่ะ อาจค่อยๆฝึกตัวเอง โดยตั้งสติ ทำอะไรทีละอย่างไป อาจจะทำอะไรช้าๆเพื่อระวังความผิดพลาด และค่อยๆฝึกการอ่านหนังสือ การเรียนหนังสือ โดยอาจจะต้องแจ้งผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนให้ทราบว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ