ถามแพทย์

  • ยาสีฟันเข้าตา

  • ยาสีฟันเข้าตาจะเป็นอะไรมั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ วสวัตติ์ ศิริศรีมังกร,

                          เมื่อยาสีฟันกระเด็นเข้าตา ก็ให้รีบล้างตาด้วยน้ำเปล่าสะอาด โดยอาจใช้วิธีการลืมตาในน้ำ แล้วกะพริบตาไปมาสัก 10 ครั้ง หรือใช้วิธีการเปิดน้ำจากก๊อกโดยเปิดเบาๆ แล้วให้น้ำไหลผ่านดวงตาซักครู่ค่ะ สารเคมีต่างๆ ในยาสีฟันก็จะถูกชะล้างออกไป หลังจากนั้น ก็พยายามกะพริบตาบ่อยๆ เพื่อให้น้ำตาชำระล้างสารต่างๆ ที่อาจตกค้าง ซึ่งในทึ่สุด สารต่างๆ ในยาสีฟันก็จะถูกกำลัดออกจนหมดไปได้เอง และไม่ได้อันตรายอะไร เพราะสารเคมีในยาสีฟันเอง ก็ไม่ได้มีสารที่เป็นอันตราย เช่น สารกัดกร่อนต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่าพยายามไปขยี้ตา และไม่จำเป็นต้องหยอดยาอะไร แต่หากมีอาการระคายเคืองตามมา เช่น ตาแดง เจ็บตา แสบตา มีขี้ตามาก เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ