ถามแพทย์

  • ใช้ยาสอด แล้วมีน้ำคล้ายหนองและเลือดไหลจากช่องคลอด เป็นอาการของโรคอะไร

  • ซื้อยามาใข้แล้วมีอาการ เจ็บแล้วมีเลือด ต่อมาจึงมีเหมือนหนองๆแต่ไม่มีอาการเจ็บใดๆ 2-3วันก็มีแต่น้ำเหมือนหนองๆไหลออกมาอยากทราบว่าจะมีอาการใดๆไหม จะเกิดโรคไรหรือป่าว ยาสอดเอามาจากพี่ที่ทำงาน ลองใช้

    สวัสดีค่ะ คุณ รักคงยัง ไม่พอ

    อาการน้ำเหมือนหนองและเลือดไหลจากช่องคลอดเป็นอาการผิดปกติที่อาจเกิดจากช่องคลอดอักเสบหรือติดเชื้อค่ะ หมอแนะนำให้หยุดยาสอดทันทีเลยนะคะ และนำยาสอดที่เคยใช้ไปพบสูตินรีแพทย์ค่ะ แพทย์อาจตรวจภายในและเก็บสารคัดหลั่งไปตรวจว่าติดเชื้อโรคประเภทใดก่อนจะให้ยาฆ่าเชื้อค่ะ