ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม 4 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ 9 ก.ค.ผ่านไป 3 สัปดาห์ตรวจแล้วไม่ท้อง มีตกขาวสีน้ำตาลเกิดจากอะไร

 •  nan13033
  สมาชิก
  ไปฝังเข็มมาค่ะเมื่อวันที่4ก.ค.61 มีอะไรกับแฟนล่าสุดวันที่9ส.ค.61ไม่ได้ป้องกันหลั่งในค่ะ ประมาณ2-3สัปดาห์ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจผลขึ้นขีดเดียวค่ แล้วทีนี้รอบเดือนของเดือนสิงหาก็ยังไม่มาและเหมือนหมาดขาวเป็นสีน้ำตาลค่ะ บางวันก็มีหน่วงๆบ้าง อยากทราบว่ายาฝังมีส่วนเกี่ยวทำให้หมาดขาวเป็นสีน้ำตาลไหมคะ หรือว่ามันไม่ใช่หมาดขาวคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ nan13033,

                       หากได้ฝังยาคุมกำเนิดภายในไม่เกิน 5 วันนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ยาฝังก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที แต่หากได้ไปฝังยาเมื่อเลย 5 วันนับจากมีประจำเดือนมาแล้ว ยาจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันที ต้องรออย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อน ดังนั้น หากฝังยาในวันที่ 4 ก.ค. และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 ส.ค. ก็อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

                        แต่หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                       ส่วนผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดที่พบบ่อย คือมักทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย นอกจากนี้ ก็ทำให้ประจำเดือนมามาก มานาน หรืออาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้

                     ดังนั้น การที่ไม่มีประจำเดือนมา และมีตกขาวเป็นสีน้ำตาล น่าจะเป็นตกขาวที่มีเลือดปน ซึ่งน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดที่ทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ค่ะ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากตกขาวที่เป็นอยู่ มีสีอื่นผิดปกติร่วมด้วย เช่น สีเขียวเหลือง หรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีแสบหรือคันช่องคลอด หรืออมีปวดท้องน้อยมากขึ้น แสดงว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อในมดลูก ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหารักษาค่ะ