ถามแพทย์

  • ฝ้าขาวที่ลิ้นใช้ไตรโนโลนทาได้หรือไม่

  •  Kittipong Mangpramoon
    สมาชิก
    ยาป้ายชนิด ไตโนโลน ทาแก้ฝ้าขาวที่ลิ้นได้ไหมครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Kittipong Mangpramoon @ยาไตรโนโลน ใช้รักษาแผลร้อนใน ไม่ได้ช่วยรักษาฝ้าขาวที่ลิ้นนะคะ @การที่ลิ้นมีฝ้าขาว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำความสะอาดในช่องปากไม่เพียงพอ, การขาดน้ำ, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก, คราบจากการรับประทานอาหารเหลวๆหรือนม, การมีไข้ไม่สบาย, การติดเชื้อราหรือยีสต์ เป็นต้น **นอกจากนี้อาจเกิดจากโรคผิวหนังบางอย่าง เช่น โรค leukoplakia, โรค oral lichen planus เป็นต้น @ดังนั้นแนะนำให้รักษาช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ งดดื่มสุราและบุหรี่ ดื่มนำ้เปล่าอย่างน้อย 2-3ลิตรต่อวัน @หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ดีขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอีกทีค่ะ