ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดอยู่ แล้วเป็นอาหารเป็นพิษ ทานยาปฏิชีวนะไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาฝังไหม

 •  Tinna Suksri
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พึ่งฝังยาคุมมาได้ประมาณอาทิตกว่าๆค่ะ แล้วเป็นอาหารเป็นพิษค่ะ ทานยาปฏิชีวนะไป อยากทราบว่ามีผลต่อยาคุมมั้ยคะ ประสิทธิภาพของยาคุม จะลดลงมั้ยคะ แล้ว สามารถกลับมามีเพศสัมพันได้ปกติเมื่อไหร่คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tinna Suksri,

                        การทานยาปฏิชีวนะ ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลง แต่บางชนิดก็อาจมีผลไปลดประสิทธิภาพลงได้ เช่น rifampin, griseofluvin, ketoconazole  เป็นต้น

                        ทั้งนี้ หากมีอาการอาหารเป็นพิษ ยาปฏิชีวนะที่ได้มา ก็น่าจะเป็นยาในกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) ซึ่งไม่ได้มีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนของยาฝังคุมกำเนิด เพราะใช้เอนไซม์คนละชนิดกัน ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาฝังกำเนิดลงแต่อย่างใดค่ะ 

                        ส่วนการที่มีท้องเสียหรืออาเจียน จะไม่ได้ไปมีผลอะไรต่อประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดค่ะ