ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันพุธ ลืมกินยาคุมวันพฤหัส แล้วมากินวันศุกร์ แล้วมีเพศสัมพันธ์วันศุกร์ จะเป็นอะไรไหม

 •  Kamika Uvengkoy
  สมาชิก
  ถ้าหากเราลืมกินยาคุ้มวันถ้าหัสแต่เรามีเพสสัมพันกันวันพุท เรามากินยาคุ้มวันสุกจะเปนอะไรไหมพอตกเยนวันสุกเรามีเพสสัมพันกันอีกเราจะท้องไม มีเพสสัมพันกันตอนเช้าวันพุทแต่ลืมกินยาวันหัสข้ามมาวันสุกกินตอน6 โมง เยน จะเปนอะไรไมค่ะ สงสัยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kamika Uvengkoy,

                          โดยปกติ ไป เมื่อลืมทานยาคุมกำเนิดไป 1 วัน ให้รีบทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ในวันถัดไปนั้น และให้ทานเม็ดของวันนั้นตามเวลาปกติที่เคยทาน ซึ่งเท่ากับว่าวันที่นึกได้นั้น จะต้องไปทาน 2 เม็ด ซึ่งหากทำดังนี้ ประสิทธิภาพในการป้องกันก็แทบไม่ลดลงค่ะ ดังนั้น หากลืมทานยาคุมในวันพฤหัส เมื่อมานึกออกในวันศุกร์ ก็ต้องทาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ไปก่อน 1 เม็ด แล้วทานอีกเม็ดของวันศุกร์ตามเวลาเดิมปกติค่ะ

                          ทั้งนี้ หากโดยปกติ ทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง คือไม่มีวันที่ลืมทานยา ยาคุมกำเนิดจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ดังนั้น หากลืมทานยาคุมกำเนิดไป 1 เม็ด แล้วไม่ได้ทานไป 2 เม็ดในวันถัดไป ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดอาจลดลงไปบ้างค่ะ แต่โดยรวม โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ค่ะ ส่วนหลังจากนี้ คือตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป ก็ให้ทานยาวันละ 1 เม็ดตามเวลาเดิมปกติค่ะ