ถามแพทย์

 • ยาคุม

 •  Nattaya Peerayanant
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยค่ะเป็นประจำเดือนมาไม่ปกติต้องกินยาคุมเพื่อให้มาแล้วถ้าเปลี่ยนจากการกินยาคุมเป็นการฝั่งยาคุมแทนได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nattaya Peerayanant,

                       หากประจำเดือนมาไม่ปกติ เช่น มีระยะห่างที่น้อยกว่า 21 วัน หรือมากกว่า 45 วันในแต่ละรอบเดือน มีประจำเดือนมานานกว่า 10 วัน หรือมีประจำเดือนปริมาณมากผิดปกติ เป็นต้น แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุ จะได้รักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุค่ะ

                       หากแพทย์ตรวจแล้วว่าไม่ได้มีโรคอะไร โดยเพียงเกิดจากการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ที่ผิดปกติ ก็อาจใช้วิธีการทานยาปรับฮอร์โมนหรือการทานยาคุมกำเนิด ก็จะช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอได้ แต่หากจะเปลี่ยนไปฝังยาคุมกำเนิด ซึ่งผลข้างเคียงของยาฝังนั้น มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีเลือดออกนาน หรือประจำเดือนขาดหายไปก็ได้ ดังนั้น การฝังยาคุมกำเนิด ก็จะไม่ได้ช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอได้ค่ะ นอกจากนี้ หากยังไม่ได้รับการตรวจว่าแพทย์ว่ามีประจำเดือนผิดปกติเพราะอะไร หากยิ่งไปฝังยาคุมกำเนิด อาจยิ่งทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ