ถามแพทย์

  • การกินยาคุมฉุกเฉิน เม็ดที่สองสามารถกินก่อนเวลาได้ไหม เมื่อกินครบแล้วจะป้องกันได้ใช่ไหม

  •  โสภิตา ฯ.
    สมาชิก
    กินยาคุมฉุกเฉินเเบบ2เม็ด เม็ดที่2กินก่อนเวลาได้ไหมค่ะ ถ้ากินครบทุกเม็ดเเล้ว มันจะป้องกันได้ใช่ไหมคะ

    สวัสดีครับ คุณ โสภิตาฯ

    เม็ดที่สองปกติต้องกินหลังเม็ดแรก 12 ชม ครับ อาจกินก่อนได้เล็กน้อยเพราะกลไกการออกฤทธิจะไปยับยั้งการตกไข่ และการเตรียมผนังมดลูกไม่ให้สร้างตัว  ถ้ากินเร็วไปจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่า เช่น คลื่นไส้อาเจียน เวียนหัว ปวดท้องน้อย ได้ครับ  ยาคุมฉุกเฉินตามข้อมูลจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 89-92% ครับ