ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉิน ตรวจหาการตั้งครรภ์ที่ 7, 14 วัน และ 1 เดือน ไม่พบ มีโอกาสท้องไหม

 •  savitree
  สมาชิก
  เป็เป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ตรงมาหนึ่ง มาหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนมี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและกินยาคุมฉุกเฉินครั้งแรกก่อน12ชั่วโมง การที่เป็นประจำเดือนหรือไม่เป็นประจำเดือนบ่งบอกได้ไหมคะว่าจะท้องหรือไม่ท้องและที่สำคัญถ้าตรวจครรภ์ 7วัน 14 วัน 1เดือน แล้วขึ้นขีดเดียวตลอด หลังมีโอกาสท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ savitree,

                       หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉิน จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ทั้งนี้ หากเป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง ต้องไม่ลืมทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วย

                        หลังจากที่ทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ ซึ่งเลือดที่ออกถือเป็นผลข้างเคียงจากยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ แต่บางรายอาจไม่มีเลือดออกก็ได้ ซึ่งการที่ไม่มีเลือดออก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ 

                       สำหรับประจำเดือนจริงๆ นั้น ก็อาจมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่าปกติก็ได้ 

                       ทั้งนี้ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 7 วัน 14 วัน และ 1 เดือน แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                       สำหรับการที่ประจำเดือนมาไม่ตรงนั้น หากมาเดือนเว้นเดือน หรือมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่มากกว่า 45 วัน ก็จะถือว่านานผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีโรคอ้วน มีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ